• VIvi
 • ENen
 • Dịch vụ quản lý

  ALPHA CITY

  Dịch vụ cơ bản

  • Lễ tân

  • Chăm sóc khách hàng

  • Vận hành & bảo trì hệ thống kỹ thuật toà nhà

  • Quản lý cảnh quan & tiện ích chung

  • Quản lý an ninh, bảo vệ toà nhà

  • Vệ sinh toà nhà

  • An toàn PCCC

  • Diệt côn trùng

  Lễ tân

  Chăm sóc khách hàng

  Vận hành & bảo trì hệ thống kỹ thuật toà nhà

  Quản lý cảnh quan & tiện ích chung

  Quản lý an ninh, bảo vệ toà nhà

  Vệ sinh toà nhà

  An toàn PCCC

  Diệt côn trùng

  Dịch vụ nâng cao "đo ni đóng giày"

  • Hỗ trợ y tế

  • Dịch vụ quản gia

  • Giúp việc theo giờ hoặc dài hạn

  • Dịch vụ bảo trì & sửa chữa bên trong căn hộ

  • Dịch vụ trông trẻ

  • Đỗ xe & rửa xe

  • Tổ chức tiệc riêng, lập kế hoạch du lịch, đặt vẽ máy bay, khách sạn

  • Giao nhận thức ăn, chuyển phát nhanh

  Hỗ trợ y tế

  Dịch vụ quản gia

  Giúp việc theo giờ hoặc dài hạn

  Dịch vụ bảo trì & sửa chữa bên trong căn hộ

  Dịch vụ trông trẻ

  Đỗ xe & rửa xe

  Tổ chức tiệc riêng, lập kế hoạch du lịch, đặt vẽ máy bay, khách sạn

  Giao nhận thức ăn, chuyển phát nhanh