Quay lại mặt bằng

Tháp B

Tầng điển hình lẻ

Tầng 11, 12A, 15, 17, 19, 21