Quay lại mặt bằng

Tháp B

Tầng điển hình chẵn

Tầng 10, 12, 12B, 16, 18, 22