Dịch vụ quản lý

ALPHA CITY

Dịch vụ cơ bản

 • Lễ tân

 • Chăm sóc khách hàng

 • Vận hành & bảo trì hệ thống kỹ thuật toà nhà

 • Quản lý cảnh quan & tiện ích chung

 • Quản lý an ninh, bảo vệ toà nhà

 • Vệ sinh toà nhà

 • An toàn PCCC

 • Diệt côn trùng

Lễ tân

Chăm sóc khách hàng

Vận hành & bảo trì hệ thống kỹ thuật toà nhà

Quản lý cảnh quan & tiện ích chung

Quản lý an ninh, bảo vệ toà nhà

Vệ sinh toà nhà

An toàn PCCC

Diệt côn trùng

Dịch vụ nâng cao "đo ni đóng giày"

 • Hỗ trợ y tế

 • Dịch vụ quản gia

 • Giúp việc theo giờ hoặc dài hạn

 • Dịch vụ bảo trì & sửa chữa bên trong căn hộ

 • Dịch vụ trông trẻ

 • Đỗ xe & rửa xe

 • Tổ chức tiệc riêng, lập kế hoạch du lịch, đặt vẽ máy bay, khách sạn

 • Giao nhận thức ăn, chuyển phát nhanh

Hỗ trợ y tế

Dịch vụ quản gia

Giúp việc theo giờ hoặc dài hạn

Dịch vụ bảo trì & sửa chữa bên trong căn hộ

Dịch vụ trông trẻ

Đỗ xe & rửa xe

Tổ chức tiệc riêng, lập kế hoạch du lịch, đặt vẽ máy bay, khách sạn

Giao nhận thức ăn, chuyển phát nhanh